O nama

O NAMA

D.O.O IVMA osnovana je 1992. godine, nastavila je trediciju OZZ "DUNAV" od koje je preuzela kadrove, mehanizaciju i iskustvo u poslovanju. U svom poslovanju najviše vezanom za grube građevinske radove u niskogradnji i specijalizovala se za izgradnju svih vrsta i veličina ribnjaka, razvijajući i svoju tehnologiju uzgoja ribe, izgradnju i čišćenje taložnih polja i rezervoara vode u prehrambenoj industriji, izgradnju i održavanje  komunalnih deponija, izradu i održavanje kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje kao i ostalih melioracionih objekata, pripremu terena i iskope materijala u okviru izgradnje poslovnih objekata.